ควรเป็นเวทีกลางสำหรับการอภิปรายและตัดสินใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงินระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด

ควรเป็นเวทีกลางสำหรับการอภิปรายและตัดสินใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงินระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด

รวมถึงสถาบันการเงินระหว่างประเทศอื่น ๆ ควรให้ความสำคัญกับความสามารถหลักของตน การรักษาความมั่นคงเป็นงานหลัก ดังนั้น การเชื่อมโยงนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่น่าเชื่อถือกับการโครงสร้างเฉพาะประเทศจึงควรยังคงเป็นกิจกรรมหลักในการทำงานของกองทุน ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ โดยใช้จุดแข็งที่สัมพันธ์กันควรได้รับการเน้นย้ำต่อไปในการกำหนดและการดำเนินโครงการกองทุน

เครื่องมือหลักสำหรับกิจกรรมการป้องกันของกองทุนคือการเฝ้าระวัง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

และการวิเคราะห์ที่ส่งผ่านการเฝ้าระวังควรมีเป้าหมายเพื่อโน้มน้าวให้สมาชิกนำนโยบายที่ดีไปใช้ ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อตรวจจับช่องโหว่จึงมีความสำคัญ กองทุนควรส่งเสริมความโปร่งใสและการยอมรับมาตรฐานและหลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

การเลือกมาตรฐานและรหัส และหัวข้อที่ครอบคลุมในการเฝ้าระวังควรสะท้อนถึงวัตถุประสงค์ของกองทุนหน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งของกองทุนคือการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคภายในขอบเขตความสามารถ และในงานนี้จะรวมถึงความช่วยเหลือเกี่ยวกับการดำเนินการตามรหัสและมาตรฐานระหว่างประเทศที่ตกลงร่วมกัน

ความช่วยเหลือทางการเงินควรทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นสำหรับแหล่งเงินทุนอื่น ๆ

และโดยหลักแล้วควรเป็นระยะสั้น ทรัพยากรของกองทุนต้องหมุนเวียน และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนที่เหมาะสมควรเป็นส่วนหนึ่งของแพ็คเกจกองทุน และโปรแกรมกองทุนควรส่งเสริมความน่าเชื่อถือและความน่าเชื่อถือ เพื่อจัดการกับความไม่สมดุลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเชิงโครงสร้าง กองทุนควรจะสามารถให้ความช่วยเหลือทางการเงินในระยะปานกลางได้ด้วย 

เงื่อนไขของกองทุนควรมีประสิทธิผลเพื่อรักษาทรัพยากรของกองทุน เงื่อนไขยังเป็นวิธีการโน้มน้าวให้ประเทศต่าง ๆ นำนโยบายที่ดีมาใช้

ทบทวนขั้นตอนการจัดหาเงินทุน/การตัดทอนและทำให้สิ่งอำนวยความสะดวกของกองทุนง่ายขึ้น

หน่วยงานของรัฐ รวมถึง IFIs ไม่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะรับประกันเสถียรภาพทางการเงินที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนเอกชน ภาคเอกชนต้องมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขวิกฤตการเงิน ดังนั้น กองทุนจึงต้องทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นโดยเคารพข้อจำกัดในการเข้าถึง การกลับมามีบทบาทเร่งปฏิกิริยาที่เป็นจริงสำหรับกองทุนได้สำเร็จจะช่วยให้แพ็คเกจกองทุนมีขนาดเล็กลงและมีระยะเวลาสั้นลง แม้ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่กองทุนมีส่วนร่วมทางการเงินอย่างเหมาะสม

กองทุนก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่จำกัดกว่าที่เพิ่งเกิดขึ้น เนื่องจากการพิจารณาถึงอันตรายทางศีลธรรม กลุ่มประเทศนอร์ดิกและบอลติกจึงไม่เต็มใจมอบอำนาจให้กองทุนดำเนินการตามบทบาทของผู้ให้กู้ที่เป็นทางเลือกสุดท้าย การเข้าถึงและเงื่อนไขที่จำกัด รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนอย่างเหมาะสม

เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> ไฮโลออนไลน์ได้เงินจริง