การสูญเสียต้นปาล์มที่เป็นเอกลักษณ์ของมาดากัสการ์จะทำลายระบบนิเวศ

การสูญเสียต้นปาล์มที่เป็นเอกลักษณ์ของมาดากัสการ์จะทำลายระบบนิเวศ

มาดากัสการ์เป็นจุดที่มีความหลากหลายที่สำคัญสำหรับพันธุ์ต้นปาล์ม 98%ของ 204 สายพันธุ์ที่รู้จักในปัจจุบันไม่ได้เกิดขึ้นที่อื่น ความหลากหลายสูงนี้เป็นเพราะเกาะ – และต้นปาล์ม – มีช่วงเวลาที่โดดเดี่ยวเป็นเวลานานหลังจากการแยกตัวของทวีป Gondwana อันเก่าแก่ ป่าดิบชื้นทางตะวันออกเฉียงเหนือของมาดากัสการ์มีความหลากหลายของสายพันธุ์มากที่สุด โดยสามารถมีปาล์มได้ถึง 45 สายพันธุ์ใน1 ตารางกิโลเมตร น่าเสียดายที่ความเป็นเอกลักษณ์และความโดดเด่นในระบบนิเวศของมาดากัสการ์ทำให้

พวกมันกลายเป็นพืชที่ถูกใช้ประโยชน์มากที่สุดชนิดหนึ่งบนเกาะ 

ปาล์มมีประโยชน์หลายอย่างได้แก่ มุง ก่อสร้าง สานตะกร้า อาหารและแม้แต่ยารักษาโรค

สถานการณ์รุนแรงมากจนบัญชีแดงของ IUCN ล่าสุดของสัตว์ที่ถูกคุกคามประเมินว่า 83%ของสัตว์พื้นเมืองถูกคุกคามและใกล้จะสูญพันธุ์ ตัวอย่างเช่นในกรณีของTahina spectabilis มีเพียง 30 ตัวที่โตเต็มวัยเท่านั้นที่รู้ว่ามีอยู่จริงในป่า มันเป็นสายพันธุ์ที่อ่อนแอเป็นพิเศษ แม้ว่ามันจะมีชีวิตอยู่ได้ถึง 50 ปี แต่พวกมันแต่ละตัวสามารถออกดอกได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

ต้นปาล์มมีความสำคัญต่อชาวชนบทซึ่งการดำรงชีวิตในแต่ละวันขึ้นอยู่กับทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมาก พวกมันใช้ต้นปาล์มสร้างที่อยู่อาศัย เป็นเครื่องมือประจำวัน เช่น ไม้กวาด เชือก หรือปลอกมีด และพวกมันยังกินหัวใจของต้นปาล์มด้วย ปาล์มยังมีคุณค่าในชุมชนชนบทในด้านคุณสมบัติทางยาซึ่งสามารถใช้รักษาอาการไอหรือปัญหาการย่อยอาหาร น่าเสียดายที่การใช้งานหลายอย่างเหล่านี้เป็นอันตรายต่อต้นปาล์ม ตัวอย่างเช่น การสกัดหัวใจปาล์มทำให้ต้นไม้ตาย

ภัยคุกคามอีกประการหนึ่งคือการแนะนำและความสำเร็จของต้นปาล์มของมาดากัสการ์ในพืชสวน มันเริ่มต้นขึ้นระหว่างการ สำรวจพฤกษศาสตร์ของเกาะ แต่เนื่องจากคุณค่าทางพฤกษศาสตร์ การเก็บเกี่ยวอินทผาลัมสำหรับตลาดต่างประเทศได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้มีการสกัดเมล็ดพืชจำนวนมากจากแหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติ

น่าเสียดายที่การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ไม่ได้ทำอย่างยั่งยืนเสมอไป นักสะสมหลายคนตัดต้นปาล์ม ฆ่าผลปาล์ม เพื่อเอาผลทั้งหัว ปัจจุบัน สายพันธุ์ปาล์มส่วนใหญ่ของมาดากัสการ์จำหน่ายในตลาดต่างประเทศ และเมล็ดพันธุ์ส่วนใหญ่ยังคงมาจากป่า และการฟื้นฟูของพวกมันเป็นสิ่งสำคัญ ต้นปาล์มยังตกเป็นเหยื่อของการตัดไม้ทำลายป่า ครั้งใหญ่ ที่ระบาดในมาดากัสการ์ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 ประเทศได้สูญเสียป่าไม้ดั้งเดิมไปแล้วประมาณ 80%

ปาล์มเป็น พืชที่ โตช้า ความสามารถในการบรรลุวุฒิภาวะมักจะขึ้น

อยู่กับโอกาสที่จะเข้าถึงแสงหลังจากที่ช่องว่างในเรือนยอดว่างจากการตายของต้นไม้อีกต้น ดังนั้นการสูญเสียต้นปาล์มที่โตเต็มที่ถือเป็นการกระทำที่ไม่อาจย้อนกลับได้สำหรับประชากร

และเมื่อพวกมันถูกพรากไป ก็ยากที่จะรักษาพวกมันไว้ได้ ต้นกล้าจะไม่ค่อยอยู่รอดในแหล่งที่อยู่อาศัยที่ถูกรบกวนหรือแหล่งทุติยภูมิ ในความเป็นจริง 90% ของต้นปาล์มของมาดากัสการ์ถูกจำกัดให้อยู่ในป่าชื้นและการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศจากพืชหลักชนิดนี้ ทำให้ อัตราการรอดชีวิตลดลงอย่างมาก

การสูญเสียของพวกเขาจะทำลายล้างเมื่อต้นปาล์มมีบทบาททางนิเวศวิทยาที่สำคัญในระบบนิเวศของมาดากัสการ์ การสูญเสียหลายสายพันธุ์จะส่งผลเสียอย่างมากต่อทั้งสัตว์และพืชในเกาะอย่างไม่ต้องสงสัย สัตว์หลายชนิดกินผลของมัน ใบและมงกุฎมักถูกใช้เป็นรังของนก แมลง สัตว์เลื้อยคลาน หรือสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ตัวอย่างเช่น จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสัตว์จำพวกลิงสีดำใช้เวลาส่วนใหญ่ในการหาอาหารไปกับการกินผลไม้ของสัตว์จำพวกDypsis madagascariensisเมื่อมีสิ่งเหล่านี้ สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าการไม่มีปาล์มสายพันธุ์ใดพันธุ์หนึ่งอาจนำไปสู่การสูญพันธุ์ของสัตว์ที่อาศัยต้นปาล์มชนิดนี้ – ไม่ว่าจะเกิดจากการสูญเสียอาหารที่เพียงพอ ที่พักพิงหรือแหล่งเพาะพันธุ์

เพื่อรักษามรดกทางธรรมชาตินี้ไว้ ตามที่ระบุไว้โดย IUCN จำเป็นต้องจัดทำแผนปฏิบัติการอย่างเร่งด่วน ความพยายามในการอนุรักษ์ต้องรวมถึงชุมชนท้องถิ่นในกิจกรรมและมุ่งเน้นไปที่การสร้างความตระหนักและเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของสายพันธุ์ ตัวอย่างเช่น การวิจัยและโครงการอื่นๆ จำเป็นต้องพิจารณาถึงวิธีการปรับปรุงอัตราการงอกของเมล็ดพืชและวิธีบูรณาการความรู้ในท้องถิ่นเพื่อการจัดการที่ยั่งยืน

เมื่อเปรียบเทียบกับพืชที่มีเสน่ห์อื่นๆ เช่นกล้วยไม้การวิจัยเกี่ยวกับปาล์มมีความก้าวหน้าอย่างน่าทึ่งในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามการสำรวจในพื้นที่ที่ยังไม่ได้สำรวจมักเผยให้เห็นกลุ่มใหม่ๆ โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการดำเนินการตรวจสอบอนุกรมวิธาน – การจำแนกประเภท – ตั้งแต่การตีพิมพ์หนังสือPalms of Madagascarในปี 1995 มีการค้นพบ สายพันธุ์ใหม่ประมาณ 34 ชนิด ซึ่งรวมถึงสกุลใหม่ทั้งหมด ( Tahina ) ที่ค้นพบในปี 2007

การสร้างคลังพฤกษศาสตร์ที่มั่นคงของต้นปาล์มจะกลายเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าด้วยการสูญเสียระบบนิเวศทางธรรมชาติครั้งใหญ่ที่เกาะเผชิญอยู่ในปัจจุบัน

สล็อตเว็บแท้ / 20รับ100 / เว็บสล็อตออนไลน์